Uutisarkisto

Paikkakunnan oman urheilujoukkueen tukeminen on suomalaisille yrityksille perinteinen sponsorointitapa. Oy ViaCon Ab avustaa legendaarista pesäpalloseuraa Vimpelin Vetoa. Vastineeksi yritys saa myönteistä näkyvyyttä – usein valtakunnallisestikin pelien televisiointien ansiosta.

”Logomme näkyy pelaajien paitojen hihoissa”, tehdaspäällikkö Juha Ylipekka toteaa. ”Lisäksi Vimpelin Saarikentän hiekkatekonurmessa on näyttävä Rumtec-mainos”, hän jatkaa.

Kyseessä on vakiintunut yhteistyösuhde: Vimpelin Vedon sponsoroinnilla on pitkät perinteet, joita halutaan vaalia.

”Meille vimpeliläisille on tärkeää luotsata oman kotiseudun  pesäpallojoukkuetta menestymään”, Ylipekka arvioi.

Miesten Superpesis-sarjan 1. ottelu pelataan 8.5. klo 13. Tuolloin Vimpelin Veto kohtaa Joensuun Mailan joukkueen, jonka Veto nujersi Halli-SM -turnauksen loppuottelussa maaliskuun puolivälissä ja voitti näin hallikultaa.  Odotettavissa on siis sähköisen jännittävä Superpesis-kausi.

Pohjanmaalla on parhaillaan käynnissä kiinnostava tiehanke, jossa Oy ViaCon Ab:kin on mukana. Ilmajoen Palontielle rakennetaan Tuoresluoman läheisyyteen uusi kiertoliittymä, johon liitetään nykyinen Aamukuja sekä uusi Hansatie.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä liikenteen toimivuutta sekä liikkujien turvallisuutta, sillä lähelle valmistuva ruokamarket moninkertaistaa jo lähiaikoina tienkäyttäjien määrän. ViaCon toimittaa kiertoliittymän alle monilevyrakenteisen putken, jollaisia ei aivan joka päivä valmisteta – eikä kuljeteta. Aluemyyntipäällikkö Asko Hirvelä  kertoo, että kyseessä on poikkeuksellisen pitkä putkirakenne.

”Pituutta on yhteensä lähes 92 metriä”, Hirvelä toteaa. ”Putken leveys on 5,79 metriä ja korkeus 4,40 metriä.  Kokonaispainoa putkelle kertyy n. 60 tonnia”, hän jatkaa.

ViaConin Vimpelin tehtaalla valmistetun putken toimitus käynnistyi helmikuun loppupuolella.

”Putki toimitetaan neljässä osassa työmaalle”, Hirvelä kertoo.

 

Ilmajoen putkisilta

Ekstratarkka kuljetus

Logistiikkaosaaminen oli Ilmajoen toimituksessa erittäin ratkaisevaa.

”Totesimme, että  kuljetusreitti on suunniteltava hyvin huolellisesti, muutoin kuljetuskorkeus saattaa aiheuttaa ongelmia mm. taajamien keskustoissa”, Hirvelä mainitsee.

Ensimmäinen kuljetus lähti helmikuisena talvi-iltana Vimpelistä Ilmajoen Palontielle.

”Kahden rekan lavalla oli puolet putkesta”, Hirvelä sanoo. ”Neljä saattoautoa takasi häiriöttömän etenemisen”, hän jatkaa.

Matkaa kohteeseen on suorinta tietä noin 100 kilometriä; todellisuudessa reitti oli pidempi.

”Juuri tällaisen erikoiskuljetuksen ajo läpi Seinäjoen olisi ollut haastavaa. Siksi kuljetus ohjattiin Ylistaron kautta. Kuljetus kesti yhteensä nelisen tuntia”, Hirvelä kertoo.

Ensimmäinen toimitus siirtyi viikon verran poikkeuksellisen lämpimän ja sateisen sään takia. Uoma, johon putki asennettiin, oli hyvin herkkä sateille.

”Tämä on tyypillistä Etelä-Pohjanmaan aakeilla laakeilla”, Hirvelä arvioi.

Putken toinen puolikas toimitettiin työmaalle 15.3.2016.

”Ja samana päivänä se saatiin liitettyä aikaisemmin toimitettuun osaan. Sää oli alkuviikon hyvin lämmin ja sulamisvesiä alkoi kertyä uomaan. Kaikki sujui kuitenkin hyvin”, Hirvelä kertoo.

Putken ympärystäyttö alkoi heti; eikä vesi enää aiheuta ongelmia. Työt etenevät aikataulussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2017.

”Siltapaikan pohjaolosuhteet ovat hyvin haastavat”, Asko Hirvelä korostaa. ”Ympärystäytössä on mm. vaahtolasikevennyksiä”, hän jatkaa.

Vuoden aikana painumat tasaantuvat, ja lopulliset pintarakenteet ja päällysteet tehdään sen jälkeen.

Lapin Metsätalouspäivät on perinteinen ja suosittu metsäalan tapahtuma, jonne kokoontuu vuosittain metsäalan asiantuntijat metsähallituksesta, oppilaitoksista sekä alan yrityksistä. Oy ViaCon Ab osallistui myös omalla osastollaan tammikuun lopulla Rovaniemen Lappia-talossa pidettyihin 58. Metsätalouspäiviin.

tutustumista näyttelyosastoon

”Olemme olleet aktiivisesti aiemminkin tapahtumassa mukana. Nyt taisi olla kyseessä jo 10. kerta”, ViaConin Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö Kauko Virtanen toteaa.

”Päivillä kuulee ajankohtaisista aiheista kiinnostavia luentoja ja puheenvuoroja sekä tapaa yhteistyökumppaneita ja asiakkaita vuosien varrelta. Se on hyvin mukavaa ja antoisaa. Tänä vuonna oli myös tärkeää kertoa yrityksemme nimenvaihdoksesta – ja siten viestittää entisille ja uusille asiakkaille, että uuden nimen alla ovat samat tutut laatutuotteet kuin aiemminkin”, Virtanen jatkaa.

Tapahtumassa kävi yhteensä 450 metsäalan toimijaa. Myös ViaConin messuosastolla vieraili kahden päivän aikana runsaasti kiinnostuneita tiedonhaluisia kävijöitä.

”Esittelimme ViaConin tuotteita sekä referenssejä eri puolilta Suomea”, Virtanen kertoo.

Tänä vuonna erityisen ajankohtaista oli uuden tuotteen, teräsperusteisen kaarisillan, esittely. Monet metsäautoteiden rakentajat olivat kiinnostuneita uutuudesta, mutta myös muista Vimpelissä rakennettavista siltarakenteista sekä geovahvisteista.

”Meille on jatkossakin tärkeää olla mukana tällaisessa asiantuntijatapahtumassa”, Virtanen arvioi. ”Henkilökohtaiset tapaamiset ja kahdenkeskiset keskustelutuokiot syventävät usein tietämystä – puolin ja toisin”, hän jatkaa.

sara_thumb2

Harri Sara on nimitetty Oy ViaCon Ab:n operatiiviseksi johtajaksi (COO) 1.1.2016 alkaen.

Hänen vastuullaan on yrityksen myynti- ja markkinointitoimintojen johtaminen sekä hallinnolliset tehtävät yrityksen kotimaan toiminnassa. Sara on työskennellyt yrityksessä 13 vuotta, viimeksi myyntipäällikön tehtävissä. Oy ViaCon Ab -konsernin toimitusjohtajana jatkaa Peter Brandt.

Onnea ja menestystä Harrille uudessa tehtävässä!

 

InfraRYL eli Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset on jo pitkään ollut eräs tärkeimmistä rakennusvaiheen laatuvaatimuksia käsittelevistä ohjeista. Siihen viitataan lähes kaikissa tie- ja katurakentamisen sekä kunnallisteknisten töiden urakoissa.

”InfraRYL on ensimmäinen infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista”, myyntipäällikkö  Harri Sara Oy ViaCon Ab:sta toteaa. ”Se määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen laadun”, hän jatkaa.

Alalla laatuvaatimukset kehittyvät, ja uusia ratkaisuja tulee jatkuvasti markkinoille. Sen vuoksi myös InfraRYL on jatkuvasti kehityksen alaisena: vanhoja lukuja päivitetään ja uusia kirjoitetaan alan asiantuntijoiden muodostamissa työryhmissä. Eräs viimeisimmistä päivityksistä InfraRYLiin on kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakenteisiin liittyvien rakennusteknisten vaatimusten laatiminen.

”Käytännössä työ on tehty kahdessa osassa”, Sara kertoo. ”Erillisessä InfraRYL-kaatopaikkaohjeessa on kuvattu käytettäviin materiaaleihin ja niiden soveltamiseen liittyvä tekninen vähimmäistaso sekä määritelty laadunvalvonnan kannalta oleelliset asiat. Tarkoitus on tarjota suunnittelijoille ja viranomaisille riittävästi tietoa, jotta kohteen elinkaaren kannalta oleelliset rakenteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja valvoa oikein”, hän lisää.

Hankkeen toteutusvaiheessa urakoitsijalle oleellisempi osa on InfraRYLin tekniset vaatimukset.

”Ne ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää valmistumishetkellä ja määrittelevät urakan toteuttajalta vaadittavat toimenpiteet rakentamisen aikana”, Sara korostaa.

Oy ViaCon Ab on yhdessä alan muiden asiantuntijoiden kanssa ollut usean vuoden ajan mukana työryhmässä, jossa kaatopaikkarakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja laatuvaatimuksia on määritelty. Työryhmässä on edustajia yliopistoista, jätehuoltopuolelta, suunnittelu- ja valvontaorganisaatioista sekä  alan urakoitsijoita ja valmistajien edustajia.

IGS mukana alaa kehittämässä

Eräs alusta asti InfraRYL-työryhmässä toiminut jäsen on Tampereen Teknillisen Yliopiston opettaja ja tutkija Minna Leppänen. Leppänen toimii myös IGS Finlandin eli International Geosynthetic Societyn Suomen kansallisen jaoksen puheenjohtajana. Suomen jaos toimii viidettä vuotta: ensimmäinen yleiskokous pidettiin syyskuussa 2010. Geosynteettialan asiantuntijat ovat kiinnostuneita alan uutisista ja viimeisimmistä tutkimuksista.

”Tavoitteenamme onkin välittää monipuolista tietoa jäsenistölle”, Leppänen kertoo. ”Lisäksi pyrimme vuorovaikutteisuuden lisäämiseen. On tärkeää, että alan toimijat ovat mukana avoimessa keskustelussa ja verkostoituvat monipuolisesti. IGS Finland tarjoaa myös puolueetonta tuoteinformaatiota alan eri sidosryhmille”, hän jatkaa.

”Koska Suomessa ei ole geosynteettialan omaa tutkimusta, on välttämätöntä, että jokin luotettava taho analysoi kansainvälisiä tutkimustuloksia ja sopeuttaa niitä Suomeen”, Leppänen korostaa. ”IGS Finland on juuri tämä taho.”

Geosynteettituotteet liittyvät usein lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin; siksi niitä tulisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti. Tämä edellyttää vankkaa tietämystä ja tuoteosaamista, jota usein saa oman alan asiantuntijaverkostojen välityksellä. IGS Finlandin tapahtumissa on esillä konkreettisia, ajankohtaisia teemoja.

”Alan suunnittelijoiden kannattaa hyödyntää myös koulutuksiamme”, Leppänen ehdottaa.

Kaikki IGS-FIN:n jäsenet ovat kansainvälisen IGS:n jäseniä. Siten he saavat käyttöönsä IGS:n sivuilla olevat aineistot ja lehdet. Muita IGS-jäsenetuja ovat alennukset konferensseista ja julkaisuista. Aiheeseen kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin: www.geosyntheticssociety.org.

Infra-ala yleis

 

 

Oulun keskustan maanalainen pysäköintialue Kallioparkki – Kivisydämeksikin kutsuttu – on ollut autoilijoiden käytössä lokakuun alusta lähtien. Peruskallioon, 25 metrin syvyyteen louhitussa luolassa on tällä hetkellä pysäköintitilat 900 ajoneuvolle ja väestönsuojatilat 3 000 hengelle.

”Kyseessä on ollut ammatillisesti erittäin kiinnostava ja kooltaan ainutlaatuinen rakennuskohde”, sanoo projekti-insinööri Tapani Uusitalo kohteen urakoinnista vastanneesta Lemminkäinen Infra Oy:stä.

”Vuoden 2012 kesäkuussa pysäköintiluolaston rakennustyöt käynnistyivät, Uusitalo kertoo. ”Oy ViaCon Ab:n kanssa suunniteltiin vedenpaine-eristykseen tarvittavat ratkaisut”, hän jatkaa.

”Teimme hyvää yhteistyötä (ViaConin) tuotepäällikkö Saara Kaikkosen kanssa”, Uusitalo toteaa.

”Häneltä saimme erittäin asiantuntevaa neuvontaa ja konsultointia siihen, kuinka Kallioparkin kaltaisessa kohteessa tulisi vesieristäminen toteuttaa ja minkälaisia materiaaleja on käytettävissä. Päädyimme hankkimaan ViaConin maahantuomaa Bentofix BFG 5000- bentoniittimattoa. Siitä on saatu hyvää kokemusta useista vaativista kohteista, mm. Kehäradan työmaalta”, Uusitalo sanoo.

Bentofix BFG 5000- matossa ylemmän geotekstiilin pinta on kyllästetty bentoniittijauheella. Siksi se muodostaa erittäin tiiviin kontaktipinnan esimerkiksi betonin kanssa. Etuja ovat mm. tasalaatuisuus, itsepaikkautuvuus ja asennettavuus. Oulussa matto toimitettiin Kallioparkin työmaalle viiden metrin levyisenä rullana ja asennettiin sisäänmenoluiskien seinämiin.

IMG_2086_Bentofix_waterproofing

”Hyvälle yhteistyölle on ollut oleellista toimitusten sujuvuus sekä erittäin avoin tiedonkulku”, Uusitalo toteaa. ”Me saimme projektin aikana riittävästi taustatietoa – ja erilaisia dokumentteja mattomateriaalista ennen päätöksentekoa. Juuri tällaista avoimuutta ja omaa työtämme tehostavaa asennoitumista arvostan suuresti”, Uusitalo mainitsee.

 

 

Imatran keskustan läheisyyteen rakennettu  Ukonniemen stadion valmistui marraskuun alussa. Monipuoliseksi suunniteltu kisa-areena on muuntautumiskykyinen – ja soveltuu siten hyvin eri lajeihin, kuten hiihtoon, ampumahiihtoon, pesäpalloon, rullahiihtoon sekä erilaisiin yleisötapahtumiin. Varsinkin ampumahiihdon harrastajat ovat tyytyväisiä Ukoniemeen: puitteet esimerkiksi ampumahiihdon kansainväliseen IBU-cupin järjestämiseen ovat nyt erinomaisessa kunnossa.

Oy ViaCon Ab toimitti stadionille useita erilaisia kokonaisuuksia. Toimitukset ajoittuivat vuoden 2015 heinä-lokakuulle.

”Toimitimme teräsholvikaarellisen alikulkusillan stadionin ampuma-alueen latujen risteyskohtaan. Latu kiertää sillan alla ja päällä”, aluemyyntipäällikkö Mika Kaján kertoo.

Stadionin toiseen päähän kaivettiin myös kulkuyhteys ladun alle eli kävelyputki, jota pitkin toimitsijat ja tuomarit pääsevät liikkumaan häiritsemättä kilpailijoita. Lisäksi kokonaisuutta täydennettiin kahdella erilaisella penkkaan asennetulla teräsputkella, jotka toimivat varastoina, pukuhuoneina sekä taukopaikkoina kilpailijoille tai valmentajille.

20151116_102648_resized_1

”Saimme projektin toteuttamisesta erittäin hyvää palautetta”, Kaján toteaa. ”Saavutimme tilaajalle merkittäviä aika- sekä kustannussäästöjä johtuen betonin vaihtamisesta teräkseen”, hän jatkaa.

Urakoitsijan ei tarvinnut tehdä valumuotteja betonille eikä odotella valujen kuivumista – ja sateinen kesä olisi vielä entisestään hankaloittanut valutöitä.

”Teräsrakenteemme olivat lähes valmiita jo tehtaalta lähtiessä, joten urakoitsijalle jäi vain kaivu- ja peittotyöt tehtäväksi”, mainitsee Kaján.

Asiakastyytyväisyys motivoi

Rakennuttajana oli Imatran kaupunki. Rakennustöistä vastasi Lemminkäinen Oyj, joka on käyttänyt ViaConin Vimpelin-tehtaan teräsputkia useassa  infrarakennuskohteessa.

”Asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen  ja saamaansa kokonaishyötyyn, sillä pystyimme tarjoamaan juuri Ukonniemen olosuhteisiin soveltuvia teräsrakenteita sekä toteuttamaan asennukset joustavasti asiakkaan toivomassa aikataulussa. Näin stadionin rakennushanke eteni suunnitelmallisesti. Myönteinen palaute kannustaa meitä jatkamaan innovatiivista tuotesuunnittelua sekä kehittämään edelleen asiakaskohtaista toimitusprosessiamme”, Kaján toteaa.

”Ukonniemen hanke osoitti jälleen kerran, että yhdistämällä  ViaConin henkilöstön osaava teräsputkisuunnittelu ja asennusosaaminen autamme asiakasta toteuttamaan vaativa  ja useista eri osatoimituksista koostuva  rakennuskohde onnistuneesti valmiiksi”, Kaján kertoo.

Hiihtostadionilla koettiin ensimmäisen kerran arvokisatunnelmaa jo tammikuun lopussa, kun  Imatran Urheilijat järjestivät  hiihdon SM-kilpailut 29.-31.1.2016.

Suomenlahden rannalla Porvoon saaristossa sijaitsevan Långholmenin yksityistietä käyttävät paikallisten asukkaiden ja saaristossa lomailevien lisäksi metsäalan kuljetusyritykset, joten erityyppistä ajoneuvoa liikkuu tiellä kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Vuosikymmeniä sitten asennettu puusilta oli pahasti rapistunut – ja siten uhka liikenneturvallisuudelle. Se oli korvattava uudella. Ratkaisu löytyi Oy ViaCon Ab:n tuotevalikoimasta.

”Långholmeniin päätettiin valita SuperCor –siltarakenne”, kertoo aluemyyntipäällikkö Janne Pitkänen.

SuperCor –silta kootaan aallotetusta teräslevystä pulteilla. Sen vahvuutena on perinteiseen teräsprofiiliin verrattuna korkeampi ja jäykempi aallotus, minkä ansiosta sen  jännemitta-alue voi olla huomattavasti laajempi kuin perinteisten ratkaisujen. Siten SuperCor soveltuu hyvin erilaisiin käyttöolosuhteisiin – kuten Långholmenissa, jossa onnistuttiin idyllisesti yhdistämään moderni siltarakenne rehevään, luonnonmukaiseen merenrantamaisemaan. Lopputulos on silmälle kaunis ja tienkäyttäjälle turvallinen.

IMG_2362 (640x427)

Toimitustehokkuus miellytti tielläliikkujia

Investointipäätös tehtiin keväällä 2015. Asennus valmistui lokakuussa. Nyt muutamien käyttökuukausien jälkeen saatu palaute tien käyttäjiltä on ollut erittäin myönteistä.

”Eniten on kiitelty ajoturvallisuutta”, Pitkänen sanoo. ”Huomiota on herättänyt myös toimitustehokkuus: rakentamiseen käytetty aika oli odotettua lyhyempi, minkä ansiosta tie oli pois käytöstä vain noin kahden viikon ajan”, hän jatkaa.

Långholmenin kohteessa oli tiettyjä erityisvaatimuksia

”Siltarakenteen tuli sulautua luonnonkauniiseen ympäristöön hienovaraisesti kasvistoa ja puustoa kunnioittaen”, Pitkänen kertoo.

Siten SuperCorin laakea siltakaari sopii Långholmenin maastoon erinomaisesti.

”Suomenlahti asetti myös omat ehtonsa siltarakenteelle: merenpohjan piti säilyä luonnonomaisena, mikä merkitsi sitä,  ettei putkisilta tullut kysymykseen”, Pitkänen huomauttaa.

Huoltovapaus merkitsee säästöjä

Teräskaari koottiin neljässä eri osassa. Anturat valettiin paikanpäällä.

”Teräskaari on tässä tapauksessa hyvin matalarakenteinen, minkä ansiosta tien tasausviivaa ei tarvinnut korottaa” kertoo Pitkänen.

ViaConin laakeamallinen SuperCor –rakenne onkin osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi Långholmenin yksityistien kunnossapidon kannalta.

”Uskon, että tarvetta tämäntyyppiselle siltaratkaisulle on muissakin yksityistiekohteissa. Tilaaja, yksityistiekunta, sekä kaaren asentanut urakoitsija arvostivat erityisesti toimitustehokkuuttamme: uuden sillan asennus sujui jouhevasti ja luotettavasti aikataulun mukaisesti. Ja jatkossa sinkityn ja lisäsuojatun teräsrakenteen huoltovapaus säästää merkittävästi kustannuksia”, Pitkänen painottaa.

 

Viime vuosien aikana meistä moni on huolestuneena seurannut suomalaisen tiestön kunnon rappeutumista. Teiden ylläpitoon ei ole panostettu riittävästi, uusia tiehankkeita on vuosi toisensa jälkeen lykätty ja kipeästi kaivattuja alueellisia infra-alan kehityshankkeita on jäädytetty vedoten kustannussyihin.

Tuntuu siltä, ettei meillä ymmärretä riittävän syvällisesti sitä kuinka riippuvainen Suomen kansantalous on logistiikan sujumisesta ja turvallisista kuljetusväylistä. Hyvin hoidettu tieverkosto on tärkeä osa kansallista varallisuuttamme, josta tulee kantaa myös vastuuta.

Taantumakurimuksesta emme selviydy ilman kunnollista tieverkkoa. Se on ehtona sille, että Suomeen saadaan uusia investointeja ja uutta, innovatiivista yritystoimintaa – ja samalla tuetaan perinteisten teollisuusalojen, kuten metsäteollisuuden uudistumista. Bioenergia-alalla on erittäin hyvät kasvunäkymät. Kasvu ei kuitenkaan toteudu jos raaka-aine ei siirry tehokkaasti sysimetsän uumenista taajamiin.

Muutos on onneksi käynnistynyt!

Hallituksen päätösten mukaisesti liikenneväylien korjauksiin on kahden seuraavan vuoden aikana tulossa määrärahoja yhteensä 600 miljoonaa euroa. Ensi vuoden osuus on 100 miljoonaa. Myönteisestä muutoksesta huolimatta vuosikausia kertyneen korjausvelan kasvu ei edelleenkään pysähdy: sekä päällystettyjen teiden että sorateiden määrät alimmissa kuntoluokissa kasvavat edelleen. Myös huonoiksi tai erittäin huonoiksi luokiteltujen maantie- ja ratasiltojen määrä kasvaa.

Tämä merkitsee sitä, että siltoja on vaikeaa korjata jos niiden kunto on päästetty todella huonoksi. Tällöin ainoa keino on kallis uusiminen. Myönteistä on se, että painorajoitettujen siltojen määrän kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

Oy ViaCon Ab:n Vimpelin tehdas on ainutlaatuinen kotimainen toimija: sen kustannustehokkaat Rumtec-putkisiltaratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa mm. nopean asennettavuuden ja korkealaatuisen valmistustekniikan ansiosta.

Uskon, että myönteiset päätökset ja rohkaisevat signaalit päättäjien asennemuutoksista heijastuvat alamme ilmapiiriin ja infra-alan kasvuun. Kauaskantoinen työ liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi on siis käynnistynyt – tästä hyötyy koko elinkeinoelämämme.

Vuosina 2017-2019 valtion kehittämishankerahoituksesta noin 370 miljoonaa euroa kohdistetaan perusväylänpitoon ja yksityistieavustuksiin. Näin ollen tulevaisuus näyttää liikenneväylien korjausvelan osalta myönteiseltä.

Sen sijaan yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävän määrärahan supistaminen kolmeen miljoonaan euroon on kohtalokasta maaseudun harvaanasutuille seuduille. Tämä merkitsee sitä, että yksityisteiden parannustöitä tehdään hyvin valikoidusti ensi vuoden aikana.

Asia huolettaa maaseudun väestöä, joka käyttää yksityisteitä päivittäin. Lisäksi metsäteollisuus tukeutuu puukuljetuksissaan yksityisteihin. Siten teiden ja siltojen kantavuudella on suuri merkitys erityisesti bioenergiayrityksille.

Oy ViaCon Ab:n näkökulmasta ensi vuosi käynnistyy myönteisten ja kasvua enteilevien liiketoimintaennusteiden valossa. Toivon, että uusi vuosi 2016 on positiivisen kasvun aikaa myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

 

Toimitusjohtaja Peter Brandt