Suodatinkangas

Viacon on suomen johtavia suodatinkangastoimittajia. Toimitamme varastoistamme NorGeoSpec 2012  luokituksen mukaiset suodatinkankaat nopeasti ja luotettavasti kaikkeen maanrakentamiseen: erotukseen, suojaukseen ja kuivaukseen.

Suodatinkankaan (maanrakennuskangas, geotekstiili) avulla rakenteista saadaan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä. Suodatinkankaan tehtävänä on estää maalajien sekoittuminen keskenään eli estää hienomman aineksen sekoittuminen murskekerrokseen. Suodatinkangas suodattaa veden, joten kankaan päälle ei pääse syntymään vesipatjaa vaan rakenne pysyy kuivana.

Suodatinkankaan avulla voidaan vähentää rakennekerroksia ja siten säästää kustannuksia.

Suodatinkangas on valmistettu polypropeenikuiduista neulasidontamenetelmällä, jonka avulla kankaasta on saatu ominaisuuksiltaan erittäin kestävä ja se soveltuu erinomaisesti maanrakentamiseen.

Suodatinkankaan käyttökohteita:

 • Tierakenteet valtateistä pihateihin
 • Rakennusten pohjat
 • Ranta- ja vesirakentaminen
 • Pihat ja pysäköintialueet
 • Salaojitukset
 • Viherrakentaminen

Suodatinkankaan etuja:

 • Estää maakerrosten sekoittumisen
 • Rakenteiden käyttöikä kasvaa
 • Kantavuus lisääntyy
 • Hyvin vettä läpäisevä kerros
 • Estää hienoaineksen kulkeutumisen veden mukana

Suodatinkankaan käyttöluokat:

Suodatinkankaat jaotellaan nykyluokituksessa (NorGeoSpec) eri käyttöluokkiin N1-N5 kankaan teknisten ominaisuuksien perusteella. Luokitus lähtee N1– luokan kankaasta, joka on kevein sekä edullisin vaihtoehto. Käyttökohteita ovat mm. puutarhat, viherrakenteet sekä tilapäiset työmaatiet. Täyttö tyypillisesti soralla. N2- luokan kankaan käyttökohteita ovat mm. teiden pohjien kunnostukset ja rakennusten pohjat. Täyttö usein murskeella. N3– luokan kangas soveltuu vaativampiin kohteisiin, mm. maanteiden pohjiin. Täyttö murskeella. N4- luokan kangas soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa pohjamaa on usein pehmeä. Täyttö teräväsärmäisellä louheella. Luokitus päättyy N5– luokan kankaaseen, joka soveltuu vaativimpiin kohteisiin, joissa on usein pehmeä pohjamaa. Täyttö isolla teräväsärmäisellä louheella.

Suodatinkankaan käyttöluokan valintaan vaikuttavat tekijät:

 • Pohjamaa
  • pehmeä su < 25 kPa esim. turve tai savi
  • kiinteä su   > 25 kPa esim. siltti, hiekka tai sora
 • Täyttömateriaalin maksimiraekoko
 • Rakentamisolosuhteet (normaalit tai suotuisat)
  • Olosuhteet ovat normaalit mikäli vähintään kaksi seuraavista toteutuu
   • raskas rakentamisen aikainen liikenne
   • murskattu ja teräväsärmäinen täyttömateriaali
   • tiivistys raskaalla tärykalustolla
  • Olosuhteet ovat suotuisat mikäli vain yksi edellä mainituista olosuhteista toteutuu, ja lisäksi täyttömateriaalin maksimiraekoko on < 200 mm.

Ohjeita oikean käyttöluokan valintaan löytyy alla olevasta taulukosta. Ota yhteyttä, niin valitaan yhdessä sopiva suodatinkangas kohteen ja tarpeen mukaan!

 Pohjamaa 

 Rakentamis-olosuhteet 

Täyttömateriaalin maksimiraekoko (mm)

 dmax<60

 60<dmax<200

 200<dmax<500

 dmax>500

Pehmeä

Normaalit

N3

N4

N5

N5

Suotuisat

N3

N3

Kiinteä

Normaalit

N3

N3

N3

N4

Suotuisat

N2

N2

KAIKKI TUOTTEET