Monilevyrakenteinen putkisilta

Monilevyrakenteiset putkisillat kootaan profiloiduista ja kaareistetuista levyistä pulttaamalla. Monilevyrakenteisen putken muoto on yleensä muu kuin pyöreä. Monilevyjä käytetään muun muassa kevyenliikenteen alikulkuina ja vesistösiltoina, joissa virtausuoma on leveä ja korkeussuunnassa on vähän tilaa. Monilevyjen materiaali on kastosinkittyä S355 terästä.

RumCor-putkisillat

Teräksiset putkisillat ovat jo yli vuosisadan ajan osoittaneet kestävyytensä ja toimivuutensa erilaisissa alikulku- ja vesistösiltakohteissa. Aallotetun rakenteen hoikkuus siltarakenteena on helpottanut infrarakentamista edullisuutensa ja rakentamisnopeutensa ansiosta.

Profiloitu teräsrakenne kantaa yhdessä ympäröivän maan kanssa kaikki olemassa olevat kuormitukset. Maarakenteen hyväksikäyttö pienentää ja usein jopa poistaa rakenteeseen kohdistuvat toistuvat tärinä- ja sysäyskuormitukset. Tarvitaan sitten pyöreän rakenteen hyvää virtausominaisuutta tai rakennuskohteen vaatimaa matalaa rakennetta, profiloidulla RUMCOR-putkisillalla saavutetaan aina edullisin ja helpoin ratkaisu.

RUMCOR-putkisilta sopii sekä pieniin vesistösiltoihin että vaativiin alikulkukohteisiin taajamissa.

Kattava tutkimus monilevyrakenteen käytöstä radan alla löytyy ladattavista aineistoista.

SuperCor-sillat

SuperCor on aallotetusta teräslevystä pulteilla koottava siltarakenne. Uutta SuperCor -sillassa on teräsprofiilin tavanomaista korkeampi ja jäykempi aallotus. Jäykemmän aallotuksen myötä SuperCor -siltojen jännemitta-alue on jopa 20 metriä laajempi kuin tavanomaisten ratkaisujen!

Laajalla kaarivalikoimalla voidaan rakentaa monia erilaisia käyttötarpeita vastaava silta. Maan ja teräksen yhteisrakenteella SuperCor-silta sulautuu hyvin maisemaan. Siltakohteina voivat olla perinteiset alikulut tai vesistösillat sekä myös uudet eläinylikulut.

SuperCor sillalla pystytään lyhentämään rakentamisaikaa oleellisesti ja siten säästämään kustannuksissa.

Tutustu myös suodatinkankaisiimme!

 

 

 

KAIKKI TUOTTEET