Geomembraani

Pohjaveden suojaus ja ympäristörakentaminen

Ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä on yleisesti huomattu maamme pohjavesien olevan vaarassa. Vaaratekijöitä voivat olla saastuneet maa-alueet, vanhat ja uudet kaatopaikat, vanhat teollisuuskiinteistöt, teollisuuden varoaltaat, teiden suolaus sekä kemikaalikuljetukset maanteillä ja rautateillä. Jos pohjavesialueella sattuu onnettomuus, on saneeraustoimenpiteet aloitettava käytännössä heti. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita, että 1 litra dieselöljyä on riittävä määrä pilaamaan
1 000 000 litraa pohjavettä.

ViaCon pystyy tarjoamaan monipuolisen valikoiman pohjavedensuojausmateriaaleja, kuten bentoniittimattoja, muovikalvoja sekä maabentoniittia. Autamme myös löytämään parhaimmin soveltuvan ratkaisun tapauskohtaisesti, ja tarjoamme myös suunnittelu- ja mitoitusapua.

Geomembraanit

Kaatopaikkoja koskeva Valtioneuvoston päätös (VNp861/97) astui voimaan vuonna 1997. Päätös velvoittaa asentamaan kaikkien uusien kaatopaikkojen pohjille ”keinotekoisen eristeen”, eli geomembraanin. Kaatopaikan pohjarakenteessa käytettävät geomembraanit ovat yleisimmin 2,0 mm paksua HDPE- kalvoa (High Density Polyethylene). HDPE- kalvo onkin eniten käytetty kalvomateriaali ja se soveltuu parhaiten, kun vaaditaan ehdotonta kemiallista kestävyyttä. Muissa rakenteissa saattavat muut materiaalit soveltua paremmin. Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi PP (polypropeeni) ja LDPE (Low Density Polyethylene).

Geomembraanin asennus on tarkkaa työtä:

Asennustyö on erityisosaamista vaativaa työtä ja siinä on aina käytettävä sertifioitua geomembraanien hitsaajaa. Hitsaustyön laatu on dokumentoitava koko työn aikana ennalta tehdyn laatusuunnitelman mukaisesti. Työnaikainen laadunvarmennus käsittää mm. hitsaussaumojen koestukset, tulosten analysoinnin sekä raportoinnin. Geomembraani tulee suojata asennustyön jälkeen huolellisesti mahdollisia pistekuormia vastaan. Koska salaojakerroksissa käytetään yleensä varsin karkeita materiaaleja, tulee suojarakenne valita sen mukaan.

PuraFlex – hiilivetyjä tehokkaasti pidättävä eriste

PuraFlex on uudentyyppinen monikerroskalvo, joka on valmistettu uusinta ekstruusioteknologiaa käyttäen. PuraFlex on suunniteltu erityisesti pilaantuneiden maiden eristämiseen, vesistöjen ja pohjaveden suojaukseen, huoltoasemarakentamiseen, ympäristönsuojeluun sekä varoaltaisiin.

Puraflexillä on erinomainen pidätyskyky useita haitta-aineita vastaan: mm. hiilivedyt, teolliset kemikaalit, toksinen jäte, luonnonkaasut sekä radioaktiiviset kaasut.

Lisätietoja tuotteesta: http://www.itpltd.com/fi/product/puraflex-hydrocarbon-chemical-resistant-barrier-fi tai ota yhteyttä myyjiimme.

Tutustu myös suodatinkankaisiimme!

Ota yhteyttä

Geomembraani eli HDPE- kalvo eniten käytetty kalvomateriaali

Ladattavat tiedostot

KAIKKI TUOTTEET