Geoverkko

Geo- tai lujiteverkko on yleisin Suomessa käytetty geovahviste. Geoverkkoja löytyy useita lujuuksia eri sovelluskohteisiin aina pohjanvahvistuksesta lujitemaarakenteisiin. Lujiteverkkojen käyttö on helppoa ja niillä saavutetaan teknistä ja taloudellista hyötyä.

Geoverkkoja on käytetty maarakentamisessa jo 1960-luvulta lähtien. Geoverkkoja käytetään tyypillisesti parantamaan maapohjan kantavuutta. Painumaerot pienenevät kun kantavuus paranee. Tämä on tärkeää sekä pysyvissä pehmeiköille rakennettavissa kohteissa että väliaikaisissa tierakenteissa.

Geoverkot ovat käyttökelpoisia erityisesti rakennettaessa luonnollista luiskakaltevuutta jyrkempiä penkereitä – geoverkkojen avulla voidaan rakentaa jopa pystysuora penger. Geoverkot ottavat vastaan maahan muodostuvia jännityksiä, siirtäen ja tasaten niitä laajemmalle alueelle. Näin geoverkoilla voidaan lisätä maan kantavuutta tai parantaa rakenteen kantavuutta.

Yhdistelmälujite

Geoverkkoon voidaan myös valmistusvaiheessa liittää suoraan kuitukangas. Tällaista tuotetta kutsutaan yhdistelmälujitteeksi. Erillistä kuitukangasta ei tarvita erikseen erottamaan rakenneosia toisistaan, joten yhdistelmälujitteella on etu myös geoverkkoihin nähden.

Geoverkon käyttökohteita

  • Kantavuuden parantaminen pehmeiköllä (tie/kenttärakenteet)
  • Maapohjan lujittaminen
  • Jyrkät luiskat
  • Putkien perustukset
  • Paalutusten yläpuoliset perustukset (LTP-laatat)
  • Asfalttipäällysteiden lujittaminen
  • Lujitemaatukimuurit

Geoverkkoja sekä yhdistelmälujitteita valmistetaan polypropeenista ja polyesteristä. Secugrid-geoverkkoja saa vetolujuusalueella 20 kN/m jopa 1200 kN/m saakka. Valikoimastamme löytyy myös Combigrid-yhdistelmälujiteverkkoja, jonka vetolujuus on välillä 30….80 kN/m.

Geoverkkojen toimitus

Toimitamme geoverkot varastostamme Vimpelistä tai tehdaskuljetuksena suoraan työmaille riippuen halutun geoverkon tyypistä. Secugrid-geoverkkojen toimitusleveydet ovat pääsääntöisesti 4,75 m. Combigrid-yhdistelmälujitteiden toimitusleveydet ovat myös 4,75 m.

Ota yhteyttä, niin selvitämme yhdessä parhaan ratkaisun kuhunkin hankkeeseen ja avustamme sekä suunnittelussa että mitoituksessa.

Tutustu myös suodatinkankaisiimme!

KAIKKI TUOTTEET