Eroosiosuojaus

Eroosiosuojaustuotteilla voidaan korjata tuulen, sateen ja tulvavesien aiheuttamasta pintaeroosiosta kärsiviä luiskia. Lisäksi eroosiosuojauksella voidaan  ennaltaehkäistä rakennettavien luiskien eroosiota sekä parantaa istutettavan kasvillisuuden juurtumista.

Yleisimpiä eroosiosuojaustuotteita ovat eroosiomatot, luiskakennostot sekä rantojen eroosiohallintaan tarkoitetut geosäkit. Oikean tuotteen valintaan vaikuttavat kohteen olosuhteet sekä haluttu lopputulos.

Eroosiosuojauksen käyttökohteet:

  • luiskat
  • vallit
  • tulvakanavat
  • rantojen eroosiosuojaus
  • viherpeitteiset ajotiet

Eroosiosuojaustuotteet:

  • luiskakennostot
  • Secumat-eroosiomatto
  • geosäkit
  • maakennostot

Kysy meiltä lisää eri vaihtoehdoista eroosiosuojaukseen ja -hallintaan liittyen.

KAIKKI TUOTTEET