Tietosuojaseloste

Oy ViaCon Ab tallentaa henkilötietoja esimerkiksi vieraillessanne verkkosivuillamme tai ottaessanne meihin yhteyttä esimerkiksi tarjouspyynnön puitteissa.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa, puh. +358 207 415 400, viacon@viacon.fi

2. REKISTERIN NIMI

Oy ViaCon Ab asiakasrekisteri

3. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Annu Kurvinen, annu.kurvinen@viacon.fi

4. REKISTERIASIAT

Vastaamme viimeistään 30 päivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään ja Oy ViaCon Ab:n asiakasrekisteriä ylläpidetään:

  • markkinointia ja kaupallisen toiminnan kehittämistä varten. Tietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu Oy ViaCon Ab:n kaupallisiin intresseihin ja oikeutettuun etuun.
  • asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamista ja hallintaa varten. Tietojen käsittely näitä tarkoituksia varten perustuu sopimukseen tai sopimuksen syntymiseen Oy ViaCon Ab:n ja sopimuksen toisen osapuolen kanssa.
  • rekrytointiprosesseja varten. Tietojen käsittely tätä tarkoitusta varten perustuu työnhakijan suostumukseen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • osoitetiedot
  • muita henkilötietoon liittyviä kuvaavia luokittelutietoja

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä, sekä tapauskohtaisesti julkisista ja yksityisistä henkilörekistereistä, kuten Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämä Kaupparekisterin Virre-palvelu, Tilaajavastuu.fi sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämät rekisterit.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietojasi viranomaisille pyynnöstä, sekä sellaisille ulkopuolisille tahoille, joiden on välttämätöntä saada tietosi osana tilaus- ja toimitusketjua, kuten esimerkiksi kuljetusyhtiöt. Tietoja voidaan siirtää ViaCon-ryhmän ja Saferoad-konsernin sisällä. ViaCon on osa Saferoad-konsernia.

Tietoja saatetaan luovuttaa yhteistyökumppaneillemme EU:n tai ETA:n ulkopuolelle osana joitain tilaus- ja toimitusketjuja. Mikäli luovutamme tietoja ulkopuolisille tahoille, varmistamme aina, että tietojen siirto ja käsittely tapahtuu hyvien tietoturvatapojen mukaisesti.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävä henkilötieto on suojattu asianmukaisin tavoin yleisesti tietoturva-alalla hyväksytyillä tavoilla. Manuaalisesti ylläpidettävää aineistoa säilötään lukituissa tiloissa.

10. TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa mitä rekisteröityä koskevaa tietoa rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi esittää kohdassa 1. ilmoitettuun osoitteeseen.

11. TIETOJEN KORJAUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi esittää kohdassa 1. ilmoitettuun osoitteeseen.

12. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä koskevaa tietoa etämyyntiä, suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksia varten. Kieltopyynnön voi esittää kohdassa 1. ilmoitettuun osoitteeseen.

13. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa vierailuista viacon.fi-sivustolla. Sivustomme asettamat evästeet ovat vain vierailujen tilastointia varten, eikä niitä ole mahdollista yhdistää yksilöivään henkilötietoon.

14. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Oy ViaCon Ab pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta oman toimintansa tai lainsäädännön muutoksen takia. Rekisteröidyille ilmoitetaan muutoksista tietosuojaselosteeseen.