KAIKKI UUTISET

Tietosuojamuistutus

Henkilötietojen käsittely Oy ViaCon Ab:ssä

Vieraillessanne verkkosivuillamme tai ollessanne muutoin yhteydessä meihin, esimerkiksi tarjouspyynnön merkeissä, Oy ViaCon Ab käsittelee henkilötietojanne. Tämä selostus antaa teille tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi, sekä oikeutenne koskien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä on Oy ViaCon Ab / Annu Kurvinen

Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa

E-mail: viacon@viacon.fi; annu.kurvinen@viacon.fi

Puh.: +358 207 415 400

Voitte ottaa meihin yhteyttä rekisteriin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Vastaamme kaikkiin tiedusteluihin 30 päivän kuluessa.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, ja mitä henkilötietoja tallennamme

Käsittelemme ja talletamme henkilötietoja eri käyttötarkoituksia varten riippuen siitä miten asioimme kanssanne alla luetellun mukaisesti.

a. Markkinointimateriaalin lähettämistä ja toiminnastamme tiedottamista varten. Tietojen käsittely tätä tarkoitusta varten perustuu sopimuksen syntymiseen tiedon kohteen kanssa.

b. Kyselyihin tarjouksia, tuotteita, ym. koskien tai asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamista varten voimme tallettaa seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muuta tarpeellista rekisteröityyn liittyvää yksilöivää tietoa. Näiden tietojen tallettaminen perustuu haluumme hoitaa asiakas- ja toimittajasuhteita mahdollisimman hyvin.

c. Rekrytointitarkoituksia varten voimme tallettaa hakijan CV:n, hakemuksen ja sen liitteitä, kuten suosituskirjeitä. Näiden tietojen tallettaminen perustuu hakijan antamalle hyväksynnälle.

d. Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa vierailuista viacon.fi-sivustolla. Sivustomme asettamat evästeet ovat vain vierailujen tilastointia varten, eikä niitä ole mahdollista yhdistää yksilöivään henkilötietoon.

2. Tietojen luovuttaminen muille tahoille

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietojasi viranomaisille pyynnöstä, sekä sellaisille ulkopuolisille tahoille, joiden on välttämätöntä saada tietosi osana tilaus- ja toimitusketjua, kuten esimerkiksi kuljetusyhtiöt. Tietoja voidaan siirtää ViaCon-ryhmän ja Saferoad-konsernin sisällä. ViaCon on osa Saferoad-konsernia.

Tietoja saatetaan luovuttaa yhteistyökumppaneillemme EU:n tai ETA:n ulkopuolelle osana joitain tilaus- ja toimitusketjuja. Mikäli luovutamme tietoja ulkopuolisille tahoille, varmistamme aina, että tietojen siirto ja käsittely tapahtuu hyvien tietoturvatapojen mukaisesti.

3. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään käyttötarkoituksen tai lakisääteisen ajan verran.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että suostumuksellanne kerätty henkilökohtainen data poistetaan pyynnöstänne.

4. Oikeutesi tietojesi käsittelyyn liittyen

Teillä on oikeus saada tietoonne mitä teitä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu sekä pyytää korjaamaan tai poistamaan teistä talletettua tietoa. Teillä on myös oikeus kieltää meitä käsittelemästä teitä koskevaa tietoa. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista on luettavissa Tietosuojavaltuutetun sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/

5. Valitukset

Jos mielestänne käsittelemme teitä koskevaa tietoa muutoin kuin miten tässä tietosuojaselosteessa on esitetty tai vastoin EU:n tietosuoja-asetusta, voitte tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa kuinka ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun: Tietosuojavaltuutetun sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/

6.  Muutokset tietosuojaselostetta koskien

Ilmoitamme kaikille rekisteröidyille, mikäli tietosuojaselosteeseemme tulee muutoksia oman toimintamme tai lainsäädännön muutoksen takia.