KAIKKI UUTISET

Tietoa ja tuoteopastusta jaettiin yksityistiepäivillä

Oy ViaCon Ab:n Itä-Suomen aluemyyntipäällikkö Mika Kaján on viime aikoina osallistunut useisiin yksityistiepäiviin.

”On ollut erittäin kiinnostavaa tavata tiekuntien päättäjiä sekä alan kehittäjiä ja asiantuntijoita eri puolilta Itä-Suomea”, Kaján kertoo.

Alan muuttuessa on tärkeää pitää oma tietämys ajan tasalla – ja ymmärtää yksityisteiden tiekuntien huolenaiheita. Näkökulmat tieverkostojen kehittämiseen ja tienpidon tehostamiseen liittyviin kysymyksiin on myös pidettävä mielessä.

”Tilaisuuksissa olen saanut ajankohtaista tietoa suoraan tiekuntien edustajilta  ja päässyt keskustelemaan heidän kanssaan erilaista ratkaisuista”, Kaján mainitsee.

Viime helmikuussa tiekuntien yksityistiepäivä järjestettiin Mikkelissä. Kaján kertoi omassa puheenvuorossaan Oy ViaCon Ab:n  tuotteista ja ratkaisuista.

”Meillä on laajaa kokemusta yksityisteiden perusparannuksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Oli hienoa päästä kertomaan niistä tarkemmin paikanpäälle, puntaroida erilaisia vaihtoehtoja ja kuulla tiekuntien edustajilta toiveita ja ehdotuksia jatkokehittelyyn”, Kaján jatkaa.

Mikkelin lisäksi tiekuntien yksityistiepäivät  järjestettiin kevään aikana Joroisissa, Sulkavalla, Juvalla, Rantasalmella ja Pertunmaalla. Tilaisuudet houkuttivat: Mikkelissä osallistujia oli 250 ja muilla paikkakunnilla 30-50 henkilöä.

”Tällä hetkellä tiekuntia askaruttavat muun muassa yksityistielain uudistaminen sekä  teiden parantamiseen liittyvät vaihtoehdot – kuten myös perusparannuksiin liittyvät tuet ja avustukset. Näistä kaikista teemoista tilaisuuksissa sai ajankohtaista informaatiota, jonka avulla tiekuntien päättäjät voivat lähteä kehittämään tieverkostoja omilla paikkakunnillaan”, Kaján kertoo.

Asiantuntijoina tilaisuuksissa olivat muun muassa paikallisen ELY-keskuksen sekä Otso Metsäpalvelujen edustajat. Kaján pitää tilaisuuksien merkitystä tärkeänä.

”Uskon, että tietoiskut ovat olleet todella tarpeellisia. Alan uudistuksista on välttämätöntä saada tietoa ajoissa ja suoraan asiantuntijoita. Kantautunut palaute on ollut erittäin myönteistä” Kaján sanoo.

Oy ViaCon Ab:n tuotteista eniten ovat kiinnostaneet teräksiset rumpuputket.

”Lisäksi on haluttu kuulla tarkemmin lujiteverkoista”, Kaján jatkaa.