KAIKKI UUTISET

Saaristotien ajoturvallisuus parani luontoarvoja kunnioittaen

Suomenlahden rannalla Porvoon saaristossa sijaitsevan Långholmenin yksityistietä käyttävät paikallisten asukkaiden ja saaristossa lomailevien lisäksi metsäalan kuljetusyritykset, joten erityyppistä ajoneuvoa liikkuu tiellä kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Vuosikymmeniä sitten asennettu puusilta oli pahasti rapistunut – ja siten uhka liikenneturvallisuudelle. Se oli korvattava uudella. Ratkaisu löytyi Oy ViaCon Ab:n tuotevalikoimasta.

”Långholmeniin päätettiin valita SuperCor –siltarakenne”, kertoo aluemyyntipäällikkö Janne Pitkänen.

SuperCor –silta kootaan aallotetusta teräslevystä pulteilla. Sen vahvuutena on perinteiseen teräsprofiiliin verrattuna korkeampi ja jäykempi aallotus, minkä ansiosta sen  jännemitta-alue voi olla huomattavasti laajempi kuin perinteisten ratkaisujen. Siten SuperCor soveltuu hyvin erilaisiin käyttöolosuhteisiin – kuten Långholmenissa, jossa onnistuttiin idyllisesti yhdistämään moderni siltarakenne rehevään, luonnonmukaiseen merenrantamaisemaan. Lopputulos on silmälle kaunis ja tienkäyttäjälle turvallinen.

IMG_2362 (640x427)

Toimitustehokkuus miellytti tielläliikkujia

Investointipäätös tehtiin keväällä 2015. Asennus valmistui lokakuussa. Nyt muutamien käyttökuukausien jälkeen saatu palaute tien käyttäjiltä on ollut erittäin myönteistä.

”Eniten on kiitelty ajoturvallisuutta”, Pitkänen sanoo. ”Huomiota on herättänyt myös toimitustehokkuus: rakentamiseen käytetty aika oli odotettua lyhyempi, minkä ansiosta tie oli pois käytöstä vain noin kahden viikon ajan”, hän jatkaa.

Långholmenin kohteessa oli tiettyjä erityisvaatimuksia

”Siltarakenteen tuli sulautua luonnonkauniiseen ympäristöön hienovaraisesti kasvistoa ja puustoa kunnioittaen”, Pitkänen kertoo.

Siten SuperCorin laakea siltakaari sopii Långholmenin maastoon erinomaisesti.

”Suomenlahti asetti myös omat ehtonsa siltarakenteelle: merenpohjan piti säilyä luonnonomaisena, mikä merkitsi sitä,  ettei putkisilta tullut kysymykseen”, Pitkänen huomauttaa.

Huoltovapaus merkitsee säästöjä

Teräskaari koottiin neljässä eri osassa. Anturat valettiin paikanpäällä.

”Teräskaari on tässä tapauksessa hyvin matalarakenteinen, minkä ansiosta tien tasausviivaa ei tarvinnut korottaa” kertoo Pitkänen.

ViaConin laakeamallinen SuperCor –rakenne onkin osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi Långholmenin yksityistien kunnossapidon kannalta.

”Uskon, että tarvetta tämäntyyppiselle siltaratkaisulle on muissakin yksityistiekohteissa. Tilaaja, yksityistiekunta, sekä kaaren asentanut urakoitsija arvostivat erityisesti toimitustehokkuuttamme: uuden sillan asennus sujui jouhevasti ja luotettavasti aikataulun mukaisesti. Ja jatkossa sinkityn ja lisäsuojatun teräsrakenteen huoltovapaus säästää merkittävästi kustannuksia”, Pitkänen painottaa.