KAIKKI UUTISET

Ratkaisut tiiviille allasrakentamiselle ovat olemassa

Kansainvälisen Geosynteettiyhdistyksen IGS:n Suomen alajärjestö IGS-FIN järjesti lokakuussa Helsingissä  allasrakenteiden suunnitteluseminaarin, jossa käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja:

  • Altaiden hydrologinen mitoitus
  • Altaiden kuormitukset ja rakenteellinen mitoitus
  • Kaivannaisaltaiden rakenneselvityksen esittely
  • Jätealtaiden rakennevaatimukset
  • Bitumigeomembraanit ja tiivis asfaltti allasrakenteissa
  • Puraflex – öljyhiilivetyjä eristävä monikerroskalvo
  • Uudet geomebraanituotteet
  • Sähköinen vuodon tarkkailu

Seminaariin osallistui  runsaasti alan asiantuntijoita; onhan seminaarin aihe Suomessa toimivien kaivosalan yritysten kannalta erittäin merkittävä. Osallistujat halusivat saada uusinta tietoa siitä kuinka kaivosaltaiden tiiviys voidaan jatkossa taata erityyppisissä allaskohteissa.

Pääviesti asiantuntijoilta oli se, että tulevaisuudessa tiivis allas voidaan rakentaa hallitsemalla mitoitusperusteet, varmistamalla asiantunteva rakenteiden suunnittelu sekä hyödyntämällä toimintavarmoja geosynteettejä.

Seminaariin osallistui asiantuntijoita  ELY-keskuksista, Pohjois-Suomen aluehallintavirastosta, Liikennevirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, kuntasektorilta sekä infra-alan yrityksistä ja tutkimuslaitoksista.

EuroGEO6 –kokouksen terveiset välitti seminaariyleisölle Harri Sara ViaConista.

Erityiskiitos antoisasta ja erittäin monipuolisesta seminaarista kuuluu IGS-FIN:in puheenjohtaja Minna Leppäselle (TTY), joka oman, allasrakenteiden mitoitukseen liittyvän  esityksensä lisäksi, vastasi allasseminaarin ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Seminaarin eräs alustus käsitteli Puraflex-mitoitusohjelmaa. Oheisesta linkistä avautuu pääsy suunnittelijoiden käyttöön tarkoitettuun ohjelmaan: http://www.puraflex.com/app/en/account?from=puraflex.app