KAIKKI UUTISET

Nimitysuutiset

Saara Kaikkonen on nimitetty ViaCon Oy Suomen toimitusjohtajaksi 1.12.2020 alkaen.

Harri Sara on nimitetty konsernin johtoryhmään ja hän johtaa konsernin liiketoimintaa Geotechnical Solutions.