KAIKKI UUTISET

Kalaystävällinen putki helpottaa lohien ja siikojen nousua

Kalapuki

Helsinkiläisen Tankovainion alueella on parhaillaan käynnissä Linnanpajantien kalaputken rakentaminen. Kyseessä on  Mellunkylänpuron läntinen, noin 100 metrin pituinen, uoma.

Kalaputki on kolmen rummun ”patterista” keskimmäinen. Putket toimittaa Oy ViaCon Ab:n Vimpelin tehdas. Uudenmaan ELY-keskus on luokitellut Tankovainion vesistön siika- ja lohipitoiseksi vesistöksi, joten kalojen hyvinvointi ja liikkuminen on haluttu turvata asentamalla uomaan kalaystävällinen putki. Käytännössä tämä tarkoittaa 1,2 metrin  putkea, jonka pohjaan asennetaan laipat.

”Niiden (laippojen) tehtävänä on hidastaa pohjavirtausta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö, DI Taru Sihvonen, Helsingin kaupungin Rakennusvirastosta.

”Näin kaloille syntyy miellyttäviä suvantopaikkoja, mikä helpottaa kalojen nousua ja lisää niiden hyvinvointia”, hän jatkaa.

Ratkaisuun on päädytty kuulemalla asiantuntijoita Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi Helsingin Ympäristökeskuksesta sekä Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksesta.

”Työn aikana puroveden laatua tarkkaillaan sekä silmämääräisesti päivittäin että säännöllisin näytteenotoin”, Sihvonen toteaa.

Linnanpajantien urakka päättyy elokuussa 2015, jolloin myös kalaputki valmistuu.