KAIKKI UUTISET

InfraRYLiä viedään kaatopaikoille

InfraRYL eli Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset on jo pitkään ollut eräs tärkeimmistä rakennusvaiheen laatuvaatimuksia käsittelevistä ohjeista. Siihen viitataan lähes kaikissa tie- ja katurakentamisen sekä kunnallisteknisten töiden urakoissa.

”InfraRYL on ensimmäinen infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista”, myyntipäällikkö  Harri Sara Oy ViaCon Ab:sta toteaa. ”Se määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen laadun”, hän jatkaa.

Alalla laatuvaatimukset kehittyvät, ja uusia ratkaisuja tulee jatkuvasti markkinoille. Sen vuoksi myös InfraRYL on jatkuvasti kehityksen alaisena: vanhoja lukuja päivitetään ja uusia kirjoitetaan alan asiantuntijoiden muodostamissa työryhmissä. Eräs viimeisimmistä päivityksistä InfraRYLiin on kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakenteisiin liittyvien rakennusteknisten vaatimusten laatiminen.

”Käytännössä työ on tehty kahdessa osassa”, Sara kertoo. ”Erillisessä InfraRYL-kaatopaikkaohjeessa on kuvattu käytettäviin materiaaleihin ja niiden soveltamiseen liittyvä tekninen vähimmäistaso sekä määritelty laadunvalvonnan kannalta oleelliset asiat. Tarkoitus on tarjota suunnittelijoille ja viranomaisille riittävästi tietoa, jotta kohteen elinkaaren kannalta oleelliset rakenteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja valvoa oikein”, hän lisää.

Hankkeen toteutusvaiheessa urakoitsijalle oleellisempi osa on InfraRYLin tekniset vaatimukset.

”Ne ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää valmistumishetkellä ja määrittelevät urakan toteuttajalta vaadittavat toimenpiteet rakentamisen aikana”, Sara korostaa.

Oy ViaCon Ab on yhdessä alan muiden asiantuntijoiden kanssa ollut usean vuoden ajan mukana työryhmässä, jossa kaatopaikkarakentamiseen liittyvää ohjeistusta ja laatuvaatimuksia on määritelty. Työryhmässä on edustajia yliopistoista, jätehuoltopuolelta, suunnittelu- ja valvontaorganisaatioista sekä  alan urakoitsijoita ja valmistajien edustajia.

IGS mukana alaa kehittämässä

Eräs alusta asti InfraRYL-työryhmässä toiminut jäsen on Tampereen Teknillisen Yliopiston opettaja ja tutkija Minna Leppänen. Leppänen toimii myös IGS Finlandin eli International Geosynthetic Societyn Suomen kansallisen jaoksen puheenjohtajana. Suomen jaos toimii viidettä vuotta: ensimmäinen yleiskokous pidettiin syyskuussa 2010. Geosynteettialan asiantuntijat ovat kiinnostuneita alan uutisista ja viimeisimmistä tutkimuksista.

”Tavoitteenamme onkin välittää monipuolista tietoa jäsenistölle”, Leppänen kertoo. ”Lisäksi pyrimme vuorovaikutteisuuden lisäämiseen. On tärkeää, että alan toimijat ovat mukana avoimessa keskustelussa ja verkostoituvat monipuolisesti. IGS Finland tarjoaa myös puolueetonta tuoteinformaatiota alan eri sidosryhmille”, hän jatkaa.

”Koska Suomessa ei ole geosynteettialan omaa tutkimusta, on välttämätöntä, että jokin luotettava taho analysoi kansainvälisiä tutkimustuloksia ja sopeuttaa niitä Suomeen”, Leppänen korostaa. ”IGS Finland on juuri tämä taho.”

Geosynteettituotteet liittyvät usein lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin; siksi niitä tulisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti. Tämä edellyttää vankkaa tietämystä ja tuoteosaamista, jota usein saa oman alan asiantuntijaverkostojen välityksellä. IGS Finlandin tapahtumissa on esillä konkreettisia, ajankohtaisia teemoja.

”Alan suunnittelijoiden kannattaa hyödyntää myös koulutuksiamme”, Leppänen ehdottaa.

Kaikki IGS-FIN:n jäsenet ovat kansainvälisen IGS:n jäseniä. Siten he saavat käyttöönsä IGS:n sivuilla olevat aineistot ja lehdet. Muita IGS-jäsenetuja ovat alennukset konferensseista ja julkaisuista. Aiheeseen kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin: www.geosyntheticssociety.org.

Infra-ala yleis