KAIKKI UUTISET

Hyvin hoidettu tieverkosto on tärkeä osa kansallista varallisuuttamme

Viime vuosien aikana meistä moni on huolestuneena seurannut suomalaisen tiestön kunnon rappeutumista. Teiden ylläpitoon ei ole panostettu riittävästi, uusia tiehankkeita on vuosi toisensa jälkeen lykätty ja kipeästi kaivattuja alueellisia infra-alan kehityshankkeita on jäädytetty vedoten kustannussyihin.

Tuntuu siltä, ettei meillä ymmärretä riittävän syvällisesti sitä kuinka riippuvainen Suomen kansantalous on logistiikan sujumisesta ja turvallisista kuljetusväylistä. Hyvin hoidettu tieverkosto on tärkeä osa kansallista varallisuuttamme, josta tulee kantaa myös vastuuta.

Taantumakurimuksesta emme selviydy ilman kunnollista tieverkkoa. Se on ehtona sille, että Suomeen saadaan uusia investointeja ja uutta, innovatiivista yritystoimintaa – ja samalla tuetaan perinteisten teollisuusalojen, kuten metsäteollisuuden uudistumista. Bioenergia-alalla on erittäin hyvät kasvunäkymät. Kasvu ei kuitenkaan toteudu jos raaka-aine ei siirry tehokkaasti sysimetsän uumenista taajamiin.

Muutos on onneksi käynnistynyt!

Hallituksen päätösten mukaisesti liikenneväylien korjauksiin on kahden seuraavan vuoden aikana tulossa määrärahoja yhteensä 600 miljoonaa euroa. Ensi vuoden osuus on 100 miljoonaa. Myönteisestä muutoksesta huolimatta vuosikausia kertyneen korjausvelan kasvu ei edelleenkään pysähdy: sekä päällystettyjen teiden että sorateiden määrät alimmissa kuntoluokissa kasvavat edelleen. Myös huonoiksi tai erittäin huonoiksi luokiteltujen maantie- ja ratasiltojen määrä kasvaa.

Tämä merkitsee sitä, että siltoja on vaikeaa korjata jos niiden kunto on päästetty todella huonoksi. Tällöin ainoa keino on kallis uusiminen. Myönteistä on se, että painorajoitettujen siltojen määrän kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

Oy ViaCon Ab:n Vimpelin tehdas on ainutlaatuinen kotimainen toimija: sen kustannustehokkaat Rumtec-putkisiltaratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa mm. nopean asennettavuuden ja korkealaatuisen valmistustekniikan ansiosta.

Uskon, että myönteiset päätökset ja rohkaisevat signaalit päättäjien asennemuutoksista heijastuvat alamme ilmapiiriin ja infra-alan kasvuun. Kauaskantoinen työ liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi on siis käynnistynyt – tästä hyötyy koko elinkeinoelämämme.

Vuosina 2017-2019 valtion kehittämishankerahoituksesta noin 370 miljoonaa euroa kohdistetaan perusväylänpitoon ja yksityistieavustuksiin. Näin ollen tulevaisuus näyttää liikenneväylien korjausvelan osalta myönteiseltä.

Sen sijaan yksityisteiden kunnossapitoon myönnettävän määrärahan supistaminen kolmeen miljoonaan euroon on kohtalokasta maaseudun harvaanasutuille seuduille. Tämä merkitsee sitä, että yksityisteiden parannustöitä tehdään hyvin valikoidusti ensi vuoden aikana.

Asia huolettaa maaseudun väestöä, joka käyttää yksityisteitä päivittäin. Lisäksi metsäteollisuus tukeutuu puukuljetuksissaan yksityisteihin. Siten teiden ja siltojen kantavuudella on suuri merkitys erityisesti bioenergiayrityksille.

Oy ViaCon Ab:n näkökulmasta ensi vuosi käynnistyy myönteisten ja kasvua enteilevien liiketoimintaennusteiden valossa. Toivon, että uusi vuosi 2016 on positiivisen kasvun aikaa myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

 

Toimitusjohtaja Peter Brandt